Taitovalmennus

Taitovalmennus joukkueurheilussa

Sport – JR tarjoaa henkilökohtaista taitovalmennusta jalkapallon ja salibandyn pelaajille, sekä fysiikkavalmennusta myös muiden urheilulajien edustajille.

Miten, mihin, milloin ja millä nopeudella syötämme/liikumme ovat eräitä valmennuksen kulmakiviä. Nämä edellä mainitut ovat mahdollista hyödyntää vasta sitten kun lajitaidot (tekniikka) ja kehon hallinta on harjoiteltu riittävän hyväksi. Sport – JR hyödyntää tarvittaessa myös videokameraa, jolloin henkilökohtainen fyysinen, tekninen ja taktinen kehittyminen on mahdollista ymmärtää paremmin, sinun, pelaajan näkökulmasta.

Valmennuksessa keskitytään muun muassa seuraaviin osa-alueisiin:

tekniikkavalmennusta lajikohtaisesti (jalkapallo ja salibandy)jalkapallo/salibandy tekniikka- ja/tai yksilötaktinen harjoittelu (mm. pelin ymmärtäminen) yhdessä motoristen liiketaitoharjoitteiden kanssa. Harjoittelussa mahdollisuus mm. videokameran käyttöön!liiketaitoharjoitteluafysiikkavalmennusta lajisi vaatimukset huomioden (biomekaniikka, kehonhallinta jne.)mm. koordinaatio-, ketteryys- ja nopeusharjoittelua lajinomaisesti sekä muu tarvittava motorinen harjoittelu, jota taitavalta urhelijalta vaaditaanhenkilökohtaiset harjoitusohjelmat eri harjoituskausille henkilö-/joukkuekohtaisten tavoitteiden mukaisestitavoitteeksi otamme kehittää sinua urheilijana kohti omaa huippuasi!

Joukkueurheilu, kuten JALKAPALLO ja SALIBANDY, mutta miten tärkeää onkaan yksittäisen pelaajan henkilökohtainen osaaminen (taito) näissä lajeissa?
 
Parhailla joukkueilla on usein myös taidollisesti parhaat yksilöt. Nykypäivän joukkueurheilu on muuttunut yhä vaativammaksi kilpaurheiluksi. Joukkueissa on useita erilaisia valmentajia, kuten maalivahtivalmentajia, fysiikkavalmentajia, psykologeja jne. Taito ja tekniikka ovat myös ”erikoisosaamista”, johon tarvitaan asiaan erikoistuneita taitovalmentajia. Taitovalmentajat vastaavat pelaajien taidollisesta kehittymisestä lapsesta aikuisiän pelaajaksi.

Monet joukkueet koostuvat usein noin 20:stä eri pelaajasta ja etenkin juniorijoukkueissa eri taitotason omaavista pelaajista. Tämä luo haasteita etenkin juniorijoukkueiden valmentajille ja siksi joukkueiden harjoitteluissa henkilökohtaiset palautteet ja ohjeistukset yksittäiselle pelaajalle jäävät usein liian pienelle huomiolle valmennuksen keskittyessä enemmän mm. ”joukkuetaktisiin” asioihin. Siksi henkilökohtaiseen taitovalmennukseen erikoistunut Sport –JR voi tukea yksilöiden taidollista kehittymistä ja näin ollen koko joukkueen toimintaa, tarjoamalla taidon kehityksen vaatimaa ylimääräistä harjoittelua motivoituneille ja kunnianhimoisille pelaajille.

Yksittäisen pelaajan henkilökohtainen taito käsitellä pelivälinettä sekä omaa vartaloa (kehonhallinta) on äärimmäisen tärkeää ja siksi siihen tulee panostaa erityisvalmennuksen avulla. Kun edellä mainittuja asioita on harjoiteltu useiden vuosien ajan lapsuudesta lähtien, on joukkueessa useita huippuyksilöitä ja oman pelipaikkansa ammattilaisia. Nämä ammattilaiset osaavat hallita pelivälinettä täydessä vauhdissa tehden luovia, mutta harkittuja ja opittuja ratkaisuja nopeissa pelitilanteissa ja pienessä tilassa. Näistä ammattilaisista muodostunee myös se paras joukkue, josta jokainen huippu-urheilussa mukana oleva henkilö unelmoi – mestarijoukkue!

Ole yhteydessä ja kysy lisää!

Sähköposti info(a)sport-jr.com
Puhelin 050 539 8390