SwimRun säännöt

SAIMAA SWIMRUNIN SÄÄNNÖT 2023

JÄRJESTÄJÄT

Sport JR, Puumalan kunta, Puumalan viri, Puumalan hiihtäjät, Etelä-Savon liikunta
ry

”Joukkueella” tarkoitetaan alla myös sprinttimatkan yksilösarjan osallistujia,
ellei toisin sanota.

Osallistumisen edellytys

–  Joukkueeseen kuuluu kaksi henkilöä (parikilpailu) ja molempien tulee
pääsääntöisesti olla vähintään 18 vuotta täyttäneitä. Molempien tulee
olla uimataitoisia. Yksilökilpailu kilpaillaan yksin. Osallistujan pitää
olla myös siinä 18 vuotta täyttänyt. Alle 18-vuotiaalla tulee olla
huoltajan kirjallinen lupa osallistumiselle tai osallistua oman
vanhempansa kanssa.

 • Osallistujat ovat vastuussa siitä että heillä on vakuutukset kunnossa
  Saimaa Swimrun-kilpailuun. Järjestäjä ei ole vakuuttanut kilpailijoita
  millään tavalla.
 • Osanottomaksusta palautetaan ainoastaan 50% lääkärintodistusta
  vastaan, jos tapahtumaan on peruutushetkellä aikaa alle kuukausi.
  Täysmatkan osallistumisen voi kuitenkin vaihtaa sprinttimatkaan, mutta
  ylimääräistä maksua ei palauteta.
 • Joukkueen jäsentä voi vaihtaa kilpailuaamuun asti
 • Joukkue voi myydä osallistumisensa eteenpäin

Kilpailureitti

 • Koko kilpailureitti on merkitty kreppinauhoin ja muilla myöhemmin
  ilmoitettavin tavoin
 • Joukkueen tulee seurata viitoitusta. Reitin varrella on järjestäjiä
  tarkkailemassa joukkueiden etenemistä.
 • Joukkueet, jotka poikkeavat reitiltä, hylätään, mikäli poikkeaminen on
  tuonut etua.

Huoltopisteet

 • Kilpailureitin varrella on useampi tankkauspiste.

Ensiapu

 • Kilpailureitin varrella liikkuu ensiaputaitoisia järjestäjiä

Varusteet

 • Kaikki lähdöstä mukaan otettavat varusteet tulee kuljettaa maaliin.
  Energiatarpeista tulevat roskat voi jättää juomapisteiden yhteydessä
  oleviin roskiksiin.
 • Pakolliset varusteet joukkueelle:

·         Ensiapuside, vedenpitävästi pakattuna

·         märkäpuku

·         pilli

Järjestäjän tarjoamat pakolliset varusteet (palautettava järjestäjille
maalintulon jälkeen)

·         Uimalakki

·         Kilpailuliivi

Suositeltavat varusteet

·         Juomapussi, kellutin jalkojen väliin, käsiräpylät, uimalasit…

Varustetarkastus

–  Varusteet tarkistetaan satunnaisotannalla ennen kisaa. Kisan aikana
voi olla satunnaisia tarkistuksia.

Kielletyt varusteet

 • Kelluntaväline joka koko on isompi kuin 100x60cm

Ajanotto

 • Aika on startista maaliin, parikilpailussa aika määräytyy jälkimmäisen
  kilpailijan ylittäessä maaliviivan

Cutt offit

 • Joukkueen tulee saapua aikatarkastuspisteisiin tietyssä ajassa. Jos
  joukkue ei ehdi, siirretään joukkue lyhennetylle radalle.
 • Cutt off -pisteet ja ajat ilmoitetaan kisainfossa.

Kilpailijan vastuu

 • Kilpailijoiden tulee tuntea säännöt ja noudattaa niitä
 • Kilpailijoiden tulee kunnioittaa muita kilpailijoita, järjestäjiä sekä
  muita alueella liikkuvia ihmisiä.
 • Kilpailija ei saa käyttää epäreiluja menetelmiä parantaakseen
  suoritustaan
 • Kilpailussa on voimassa Suomen antidoping-toimikunnan säännöt.

–  Kilpailijoiden tulee auttaa hädässä olevia tai tulla avuksi, jos
järjestäjä pyytää

Ennen kilpailua

 • Harjoittelu alueella ennen kilpailua on sallittu.

Kilpailun aikana

 • Kilpailijat kilpailevat omalla vastuulla. Kilpailijoita ei ole
  vakuutettu järjestäjien toimesta millään tavalla
 • Kilpailijat tulee auttaa hädässä olevia tai tulla avuksi jos
  järjestäjä pyytää
 • Keskeyttäessään kilpailijoiden tulee informoida järjestäjiä
  keskeytyksestään mahdollisimman nopeasti
 • Kisan aikainen roskaaminen on ehdottomasti kielletty. Jäädessään tästä
  kiinni kilpailija hylätään.

Säännöt

 • Kilpailutuomaristo on kilpailunjohtaja ja kaksi järjestäjien jäsentä.

Kilpailutuomaristo:

 • Seuraa sääntöjen toteutumista
 • Päättää protesteista
 • Päättää hylkäämisistä
 • Päättää reitin muutoksista sekä sääntöjen muuttamisesta
 • Kilpailutuomaristo voi käyttää “tervettä järkeä”, jos asia ei ole
  riittävän selvästi ilmoitettu säännöissä
 • Kilpailutuomariston päätös on lopullinen

Protestit

 • Protesti pitää tehdä vähintään tunti oman maaliintulon jälkeen

Protestissa tulee ilmetä

 • Aika ja paikka
 • Joukkueen/kilpailijan ja jäsenten allekirjoitukset
 • Joukkueen/kilpailijan nimi jota vastaan protesti tehdään
 • Protestin syy
 • Mahdolliset todistajat, heidän numero tai nimi
 • Protesti joka ei sisällä edellä lueteltuja asioita, ei oteta
  käsittelyyn.
 • Kilpailuntuomaristo käsittelee protestin asianosaisten kesken
  mahdollisimman nopeasti

Hylkäämiset

 • Sääntöjen rikkominen voi johtaa hylkäämiseen, ellei tuomaristo
  rikkomuksen vähäisyyden vuoksi toisin päätä

Ulkopuolinen apu

 • Ulkopuolisen avun käyttäminen on kielletty. Ainoastaan järjestäjien
  apu on hyväksytty. Joukkueen tulee suoriutua omin avuin lähdöstä
  maaliin.

Turvalllisuus

 • Joukkueen jäsenten tulee pysyä yhdessä koko kisan ajan. Maalla jäsenet
  voivat olla max 100m etäisyydellä toisistaan. Vedessä max etäisyys on
  10m.
 • Järjestäjät voivat keskeyttää osallistujien kilpailun jos kilpailija
  tai kilpailijat näyttää liian väsyneeltä jatkaakseen kilpailua.

Sponsorointi

 • Kilpailijoilla voi olla yhteistyökumppaneiden logoja varusteissaan

Valokuvaus- ja videointi

 • Kilpailijat antavat järjestäjille luvan käyttää kilpailussa kuvattuja
  valokuvia ja videomateriaalia omassa markkinoinnissaan, esitteissä,
  lehdissä, TV:ssä ja muissa medioissa.

Sääntöjen hyväksyminen

 • Ilmoittautumalla kilpailuun joukkueet hyväksyvät kilpailun säännöt